Kontaktujte nás na email eshop@dobrepneu.sk
Zavolajte nám 0900 000 000
Pracovné dni od 9:00 do 15:00
Doprava pneumatík 2,50€ za 1 kus

Rýchlostný index

Rýchlostný index (Si – ang. speed index) informuje o maximálnej prípustnej rýchlosti danej pneumatiky. Index sa označuje latinskými písmenami. Určuje sa podľa odporúčaní výrobcu a maximálnym indexom záťaže. Oba ukazovatele sú uvedené na pneumatike. Spôsob, ako ich môžete prečítať sa nachádza v popise označenia pneumatík.

Symbol

Rýchlosť

Symbol

Rýchlosť

Symbol

Rýchlosť

Symbol

Rýchlosť

Symbol

Rýchlosť

Y

300 km/h

S

180 km/h

L

120 km/h

D

65 km/h

A5

25 km/h

W

270 km/h

R

170 km/h

K

110 km/h

C

60 km/h

A4

20 km/h

V

240 km/h

Q

160 km/h

J

100 km/h

B

50 km/h

A3

15 km/h

H

210 km/h

P

150 km/h

G

90 km/h

A8

40 km/h

A2

10 km/h

U

200 km/h

N

140 km/h

F

80 km/h

A7

35 km/h

A1

5 km/h

T

190 km/h

M

130 km/h

E

70 km/h

A6

30 km/h


·         Pri pneumatikách s indexom „Q“ je maximálna rýchlosť 160 km/h.

·         Pri pneumatikách s indexom „VR“ je maximálne zaťaženie uvedené pre rýchlosť 210 km/h.

·         Index „ZR“ na pneumatikách znamená maximálne zaťaženie pri rýchlosti 240 km/h.

·         Pri pneumatikách s indexom „V“ sa záťaž musí znižovať o 3% na každých 10 km/h v rozpätí medzi 210 a 240 km/h.

·         Pri pneumatikách s indexom „W“ sa záťaž musí znižovať o 5% na každých 10 km/h v rozpätí medzi 240 a 270 km/h.

·         Pri pneumatikách s indexom „Y“ sa záťaž musí znižovať o 5% na každých 10 km/h v rozpätí medzi 270 a 300 km/h.